Ny Tilskuddsordning

Ny tilskuddsordning: Ekspertbistand

BAKGRUNN – EKSPERTBISTAND

1. September trådte en ny ordning i kraft hvor tilskudd til ekspertbistand skal kunne brukes i saker med gjentakende, eller langvarig sykefravær. Partene i arbeidslivet og regjeringen ble gjennom IA-avtalen 2019–2022 enige om å bruke 50 millioner kroner årlig på tiltaket som skal forebygge hyppige og lange sykefravær.

HVA ER EKSPERTBISTAND?

 • Ekspertbistand er en ny tilskuddsordning i den nye IA-avtale hvor formålet er å forebygge og redusere sykefravær.
 • Eksperten er en nøytral part og kan se på utfordringene med nye øyne.
 • I samarbeid med NAV blir utgifter til ekspertbistand inntil 20.000 kroner refundert.

HVEM KAN MOTTA EKSPERTBISTAND?

 • Tilbudet omfatter alle bransjer og virksomheter
 • Tilbudet brukes i enkeltsaker

HVORFOR BENYTTE SEG AV EKSPERTBISTAND?

 • Tett samarbeid med arbeidsgiver og arbeidstaker.
 • Eksperten kan bistå med kartlegging av arbeidsplassen, og gjøre en arbeidsplassvurdering og funksjonsvurdering (Ergonomisk, fysisk, psykososialt og organisatorisk).
 • Eksperten kan veilede arbeidstaker til å finne strategier for å fungere i arbeidslivet på tross av helseutfordringer – enten på eksisterende arbeidsplass, eller bistå med å finne ny karriereretning.
Durapart AS - Hvem er vi?
 • Durapart er et kommunalt og fylkeskommunalt eid aksjeselskap og leverandør av arbeidsmarkedstjenester til NAV.
 • Durapart har som formål å bidra til at personer som står utenfor arbeidslivet kommer i arbeid.
 • Durapart bidrar også til at personer som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet beholder jobben.

VÅR KOMPETANSE

Durapart har kompetanse på forebygging, tilrettelegging og arbeidsinkludering. Vi er en nøytral bidragsyter i løsningsarbeidet.

 • Arbeidsplassvurdering med ergoterapeut.
 • Tilretteleggingskompetanse.
 • Kompetanse på relasjon i arbeidsmiljøet.
 • Kompetanse på vanskelige og diffuse fraværsrelaterte problemstillinger.
 • Kompetanse på endring i arbeidslivet.
 • God kjennskap til det offentlige og private hjelpeapparatet.
 • Inkluderingskompetanse.
 • Karriereveiledningskompetanse.
Durapart AS
www.durapart.no

Vi skaper et arbeidsmarked med rom for alle.

TA KONTAKT MED:

Marit Ruthjersen Woie

Marit Ruthjersen Woie
 • Epost: mrw@durapart.no
 • Telefon: 988 70 265
 • Utdannet ergoterapeut med årsenhet i HR- og organisasjonsutvikling.
 • Lang erfaring fra forebygging, helsefremming og inkludering i arbeidslivet.